پذیرش نیروی انسانی:

مخاطب محترم در صورتیکه جزو افراد متقاضی کار هستید می بایست نسبت به تکمیل پرسشنامه ذیل اقدام نمایید بدیهی است مدیران منابع انسانی کلیه پرسشنامه های ارسالی را به دقت مطالعه نموده و در کوتاه ترین زمان ممکن ” با افراد تعیین صلاحیت شده” جهت مصاحبه حضوری و سیر مراحل بعدی جذب تماس خواهند گرفت .

لازم به توضیح است: این سامانه هیچگونه وجهی بابت کاریابی از متقاضیان کار اخذ نمی نماید و با تکمیل پرسشنامه کارفرما ملزم به استخدام متقاضی نمی باشد و مدیران منابع انسانی در رد یا قبول درخواست ها مختار هستند، متقاضیان می بایست اصل کلیه اسناد و مدارک هویتی، کاری و تحصیلی خود را در صورت دعوت به مصاحبه همراه داشته و تصویری از آن را به مدیران منابع انسانی ارائه نمایند.

تشکیل پرونده افراد جدیدالورود:

به منظور تکمیل پرونده پرسنلی، کلیه افراد جدید الورود ملزم به تکمیل فرم ذیل و ارائه و درج اسناد مربوطه می باشند .

اسناد مورد نیاز:

-تصویر کارت ملی

-تصویر شناسنامه از تمام صفحات

-تصویر کارت پایان خدمت

-تصویر آخرین مدرک تحصیلی

-عکس متقاضی

-درج شماره حساب بانکی جهت واریز حقوق ماهیانه

-تصویر فرم ثبت نام بیمه تامین اجتماعی و یا صفحه اول دفترچه بیمه

این وبسایت به گونه ای طراحی شده تا مخاطبین توسط دوربین تلفن همراه هوشمند خود نیز بتوانند نسبت به تهیه عکس پرسنلی و یا تهیه تصویر از مدارک خود اقدام نمایند و جهت تکمیل فرم پرسشنامه و یا تشکیل پرونده نیازمند مراجعه به کافی نت و پرداخت هزینه نباشند.