1- لطفا مراحل پذیرش متقاضیان کار را اعلام نمایید؟

مراحل پذیرش کارکنان به شرح ذیل می باشد:

1- طی یک هفته پس از فرخوان کلیه پرسشنامه های تکمیلی متقاضیان توسط نماینده شرکت های تامین نیروی انسانی (پیمانکار) بررسی و طبق شرایط توافقی فی مابین پیمانکاران و کارفرمایان ارزیابی میگردند .

2- بعد از گذشت یک هفته توسط نماینده پیمانکار و کارفرما منتخبین جهت مصاحبه حضوری به دفتر شرکت پیمانکار دعوت می شوند.

2- نحوه حقوق و مزایا چگونه است ؟

پاسخ:

با عنایت به این شرکت های پیمانکاری تماما تابع قوانین حاکم بر کشور فعالیت می نمایند و فعالیت آنان در راستای اجرای تعهدات پیمانکاری به صورت کاملا قانونی و مکتوب می باشد لذا قرارداد های منعقده بلااستثناء طبق نرخ مصوبه هیئت وزیران و تابع قانون کار در سال فعالیت می باشد.

3- آیا متقاضیان پذیرفته شده به بیمه تامین اجتماعی معرفی میشوند؟

پاسخ :

بله، تمامی کارکنان به سازمان تامین اجتماعی معرفی و پس از ثبت نام طی لیست کارکرد ماهیانه بر اساس میزان کارکرد بیمه میشوند.

4- آیا بابت معرفی به کار متقاضیان می بایست هزینه ای پرداخت نماید؟

پاسخ :

ازآنجاکه سامانه ROZ24 صرفا یک پل مستقیم ما بین کارفرما(پیمانکار تامین نیروی انسانی) و نیروی کار است و خدمات کاریابی انجام نمیدهد لذا هیچگونه هزینه ای هم بابت معرفی به کار از متقاضیان اخذ نمی گردد لذا سامانه اینترنتی ROZ24 تماما رایگان بوده و هرگونه اعلام مبنی بر اخذ وجه و یا سوء استفاده معتبر نمی باشد.